Парично брокерство

Управлението на ликвидните средства е комплексен и динамичен процес, който изисква ресурса на голяма финансова институция с регулирани практики.