Инвестиционни услуги

Предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на   финансови инструменти (ЗПФИ).
Всички инвестиционни услуги и решения, които предлагаме се базират на лиценз BGR 00337 издаден от БНБ. Всички останали услуги, които не се покриват от лиценза на БНБ се извършват чрез свързани компании в САЩ и Люксембург, благодарение на дългогодишното ни партньорство с инвестиционни банки и посредници. Така осигуряваме сигурност  и отговаряме на всички нужди и желания на нашите клиенти.