В Alternative Finance Ltd ние оценяваме значението на корпоративното управление. В продължение на много години успяваме да поддържаме ясни идеи за развитието на корпоративното управление. Бордът на директорите оценява ефективността и доброто сътрудничество и разбира, че те са от жизненоважно значение и ключът към успеха.

Приоритетите на борда на директорите и стратегията на Алтернатива са да повишат стойността на компанията и да защитят нейния социален интерес.

Реалният механизъм за корпоративно управление е активното участие на собствениците. Корпоративното управление трябва да се извършва по-скоро чрез принципи, отколкото чрез правила.

  1. За последните 5 години сме генерирали възвращаемост на нашите клиенти, която надвишава доходността на американските индекси;
  2. Ние осигуряваме устойчивост на все по-комплексните нужди на нашите клиенти;
  3. Натрупахме репутация като регионален лидер в управлението на активи и портфейли