За да бъдете част от нашия екип е добре да сте ангажиран с помощ към по-слабите и нуждаещите се. Приносът към хората в нужда е задължителен за всички наши сътрудници. Достойните хора, каквито изискваме да бъдат всички, които са на борда на компанията, трябва да са готови да отделят процент от годишния си бонус за добра кауза.