Защо да работя с вас?

Ще имате възможността да работите с професионалисти от световно ниво. Прозрачността ви дава възможност да сте част от всеки един аспект от процеса на работа, като крайните решения винаги се вземат от клиента. Ценностната ни система се гради изцяло на комуникация-доверие-сигурност.Клиентите ни се възползват от професионалните ни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инвестиционни препоръки.

От къде ми имате телефона?

Компанията ни използва два вида източници за търсене на потенциални нови клиенти:

Закупуваме лицензирана база данни от компании, които оперират в публичния сектор. Това са фирми, които наблюдават публичните регистри и изготвят бази данни с координати, групирани спрямо различни фактори. Всеки един контакт, към който насочим 

усилията си, предварително ни е коствал време и средства, като след това самият процес продължава изцяло в полза на клиента.

Другият източник на контакти са лични препоръки от настоящи клиенти, който ние много ценим. Част от нашата политика е запазването на анонимността на съответните клиенти.

 

Каква е целта на позвъняването?

Целта на всеки вид комуникация с нас е подобряването на благосъстоянието на нашите клиенти, разширяването на кръгозорите им в сферата на световния финансов свят, облагородяването на финансовaта им култура и създаването на трайни и плодотворни бизнес отношения.

 

Защо да дойда на среща?

Част от нашия модел на работа е провеждането на бизнес срещи в нашия офис. Целта е да се запознаем с нашите бъдещи клиенти, като по този начин положим основите на взаимно доверие. Клиентът има възможност да се запознае с прозрачния ни начин на работа, да се увери в миналите ни постижения и да се вдъхнови от бъдещите ни планове. По време на всяка среща, клиентите ни получават и обучение как се търгува на световните финансови пазари.

 

 

Три обещания към клиента

1) Да предоставяме отговорно услyгите си като се ръководим от вашите нужди и възможности!

2) Нашите служители да комуникират с вас професионално, аргументирано и с уважение!

3) Да бъдем компания, на която можете да се доверите напълно!