Alternative Finance Ltd е небанкова кредитна институция, с лиценз издаден от Българска Народна Банка.

От самия старт досега се стремим да градим дълготрайни и ползотворни отношения с нашите партньори и клиенти.

Предоставяме най-висококачествени инвестиционни услуги на нашите потребители, като ги свързваме с големите европейски, американски и азиатски пазари.Компанията посредничи за търговия с реални акции, облигации, суровини и др.

Иновативният модел на работа в комбинация с професионалния подбор на служители, превърнаха компанията в една от най-разпознавемите на българския пазар и отвориха възможност да започнем дейност в редица страни в чужбина. Към настоящия момент компанията работи с клиенти на 3 контитента, установи връзки със стратегически партньори и привлече служители, завършили най-престижните университети и владеещи над 10 езика.

Целите на  Alternative Finance Ltd са насочени изцяло към увеличаване дяла на сегашните ни позиции и към навлизане на нови пазари. Като единствената глобална българска компания, ние работим в посока името Alternative Finance Ltd прогресивно да бъде част от всички бизнес центрове по света.

Като една от най-големите финансови групи в небанковия сектор, компанията има индивидуален подход към всеки един клиент и се грижи за инвестиционното му портфолио изключително професионално, чрез личен консултант. Нашата мисия е обслужване на световно ниво.